Logo: faktura overføring

Hva er faktura­overføring.no?

  • Vi overfører dine fakturaer til regnskapsføreren din - helt automatisk!
  • Fakturaer overføres til fastsatt tidspunkt eller fortløpende etter hvert som de skrives
  • Vi har støtte for de fleste faktura- og regnskapssystemer, og samarbeider med flere systemleverandører

Hvordan fungerer det?

Uten at du trenger å foreta deg noe som helst overføres informasjon om de nye fakturaene gjennom skyen og leveres direkte til regnskapsfører, factoring eller fakturaoppfølging. fakturaoverføring.no installeres gjerne som en tjeneste på bedriftens server eller datamaskin og overfører fortløpende til mottakers system.

Hva er fordelen?

  • Overføringen skjer til riktig tid og leveres til riktig sted
  • Fakturainformasjonen leveres på riktig format, selv hvis det ikke er støttet av ditt fakturaprogram
  • Vi drifter og overvåker løsningen. Har du ikke hørt noe, så betyr det at alt er i orden!

Støttede systemer:

+ mer enn 50 flere.